Blog

Прав ъгъл с ролетка

Таблица с данни за изграждане на прав ъгъл с ролетка. Размерите са за всяка от трите страни на правоъгълния триъгълник. Използва се питагорова теорема за определяне на размерите. Данните за подходящи за ролетка с дължина до 50м.   a b c Всичко 3.00 4.00 5.00 12.00 4.00 13.00 13.60 30.60 4.00 20.00 20.40 44.40 5.00

Read More

Междуколие

Таблица за постъпкова увеличение на междуколието с натрупване на общо разстояние. В междуколието е заложено разполагане на пет лози. Справката е подходяща при ползване на ролетка до 100м. Междулозие / Пореден кол 1.00 1.01 1.07 1.08 1.09 1.10 1.15 1.20 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 5.00 5.05 5.35 5.40 5.45

Read More

Междулозие

Таблица за постъпкова увеличение на междулозие с натрупване на общо разстояние. Справката е подходяща при ползване на ролетка до 50м. Таблица 0.90 – 0.99м Междулозие / Поредна лоза 0.90 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.90 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 3 1.80 1.90 1.92 1.94 1.96 1.98

Read More

Количество лози спрямо схема на засаждане

В таблицата е налична информация за количеството лози в дка, като се отчита междуредовото и вътрередовото разстояние на засаждане, но не включва обслужващи разстояния около перимерата на лозето. Таблица „Междуредие 1.00 – 1.90м“ Междуредие / Вътрередово 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 0.95 1053 957 877 810 752 702 658 619

Read More