Наредби

НАРЕДБА № 95 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (В сила от 01.01.2007 г.)

НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2018 Г. (Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.)

НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ (В сила от 15.06.2016 г.; Обн. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г.)