Съвети

НАШИЯТ СЪВЕТ ЗА УСПЕХА НА НОВИЯ ВИ ЛОЗОВ МАСИВ

І – ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИЯ ЛОЗОВ МАСИВ

1. Почистване на терена от камъни, риголване и всички обработки по подготовката на терена трябва да се извършат през лятото или най-късно през зимата преди засаждане, за да може почвата от замръзването и валежите през зимата да се слегне с цел да се избегнат така наречените “джобове с въздух”.

2. За финалната подготовка в края на февруари или началото на март е нужно едно фрезоване няколко дни преди засаждането.

ІІ – ЛОЗОВИЯТ МАСИВ

1. Доставените за засаждане лозички следва да се съхраняват в хладно и тъмно помещение. Денят преди засаждането трябва да се накиснат в съд с вода лозичките, които ще се засаждат следващия ден. Трябва да престоят във водата поне 12ч. Оптималното е 24ч.

2. Преди засаждането следва да се подрежат корените на дължина при ръчно засаждане 5см, а при машинно-2-3см.

3. Засаждането на лозичките може да се извърши чрез хидробур или свредел за предварително изкопаване на ямките.

При използване на хидробур ямките се изкопават чрез силна струя вода и едновременно с това се полива мястото около лозичката. След поставяне на лозичката е нужно да се затъпче добре ямката за да не останат „въздушни джобове“.

При изкопаване на ямки със свредел се получава утъпкване на стените на ямката и по-затруднено пробиване на корените през тях. Отново следва да се уплътни почвата около корените. В този случай задължително се извършва поливане с вода на лозичката.

След поставяне на лозичката в ямката и затрупване до 1/2 от нея с пръс трябва лозичка леко да се издърпа нагоре и след това отново да се притъпче ямката. По този начин се ориентират в правилна посока корените (надолу).

При засаждането калема на всяка лозичка трябва да бъде разположен на линия на реда и не трябва да сочи към междуредието.

4. Веднага след засаждането е нужно  да се извърши поливане с 3 – 4 литра на всяко коренче, за да се слегне почвата около корените.

Съвет- покриване на лоза с пръст

5. Задължително лозичките се покриват с пръст, като в горния край над лозичката трябва да има пласт с дебелина 1-2см.

По този начин лозичката се предпазва от силното слънце през април-май докато се прихване и започне да се храни от почвата.

От друга страна може да се извърши и пръскане срещу трева и плевели докато лозичката е покрита с пръс и няма зелен леторас над нея.

При непокриване с пръст се получава прегаряне на леторасъла и разтапяне на парафина.

 

6. Второ поливане, в зависимост от измерените валежи, е нужно да се направил 15 дни след засаждането.

Ако се използва хидробур той трябва да се забива на поне 10см от лозичката и на дълбочина 30-35см. Водата се пуска да тече леко, с много ниско налягане за да не остави въздух до корените от силната струя.

Ако се полива повърхностно трябва да се пази наземната част на младите лозички от намокряне поради опасност от мана. В този случай трябва да се полива сутрин рано или вечер след залез слънце.

Прилага се същото количество вода, както при първото и така се продължава докато младото растение не порасне до 10 – 15 см.

Начало » Полезно » Съвети » Съвети » Съвет- поливане
Съвет- поливане на лоза 1
Съвет- поливане на лоза 1
Съвет- поливане на лоза 2
Съвет- поливане на лоза 2
Съвет- поливане на лоза 3
Съвет- поливане на лоза 3
Съвет- поливане на лоза 4
Съвет- поливане на лоза 4

7. Не е препоръчително поливането с пулверизатор.

8. В никакъв случай да не се използва съд, в който е имало хербицид или  друг препарат,способен да изгори коренчетата на растението.

 

III – ГРИЖИ ЗА ЛОЗИВИЯ МАСИВ

1. Многократно извършване на окопаване и ръчно култивирана за премахване на плевелите, което ще позволи доброто развитието на младите растения.

2. Не използвайте хербициди (според нашия опит никой препарат за премахване на тревата не щади младите растения през първата година от развитието им). Ако обаче решите да използвате препарат нека вашия дистрибутор Ви го препоръча писменно (според промяната на климата наблюдаваме всяка година все повече и повече проблеми, дължащи се на употребата на хербициди).

 

IV – ТРЕТИРАНЕ

1. Препоръчва се третиране на младите насаждения срещу всички често срещани болести по лозата : мана, оидиум и т.н.

2. Използваните фитосанитарните продукти трябва да са подходящи за младите насаждения. Консултирайте се със своя дистрибутор на препарати.

V – ПОДРЯЗВАНЕ

1. В края на август и началото на септември, в зависимост от вегетацията на насаждението, можете да намалите височината на всяка лозичка до 35 – 40 см. Това ще подпомогне вкореняването, заздравяването на спойката и ще се избегне заразяването с мана на по-младите леторосли, които са повлекли по земята. В последствие да се извършват две обработки с медни препарати за правилно узряване.

НАШИЯТ СЪВЕТ ЗА УСПЕХ ПРИ ПРИСАЖДАНЕ НА СТАРИ ЛОЗЯ

ПРИСАЖДАНЕТО В СТАРИ ЛОЗЯ Е МНОГО СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ, КОЯТО В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ МОЖЕ ДА ЗАВЪРШИ С ПРОВАЛ. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА НИЕ ВИ ДАВАМЕ НАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ СЪВЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛЕН УСПЕХ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯТА.

1. Задължително е, ако климатичните условия го позволяват да направите ямките за презасаждане възможно най-скоро след прибиране на реколтата. По този начин през идващата зима валежите и мразовете ще слегнат почвата във вътрешността им и ще премахнат „джобовете с въздух“.

2. За предпочитане е да се направят ямките за презасаждане с малка лопата. Издълбаването може да се осъществи и с помощта на класическа бургия, но да се избягва в глинести почви. Коренчетата на младото растение се развиват много  по-добре в ямка направена с лопата, защото е по-широка и по-дълбока. Може също така преди запълването на ямката да се положи бавноразтворим тор, специален за дейността по презасаждане.

3. От края на Февруари е възможно започване на презасаждането. В този период може да се възползвате от последните зимни или от първите пролетни валежи.

4. При изборът на растенията може да се подходи по два начина:
• растения с обичайно подрязани корени между 0,5 и 1 см,
• растения с дълги корени.
За засаждането на последните ще трябва да разширите дупката с лопата до дълбочина от около 30см и на широчина 30см диаметър, за да можете да разположите корените на лозичката звездообразно след което да запълните до височината на спойката и да полеете обилно. Това решение е по-скъпо по отношение на работната ръка, но пък ще Ви осигури оптимално прихващане в сравнение с метода на скъсяване на корени. Вегетацията ще бъде също по-буйна в сравнение с растенията с порязани корени. Използването на силни подложки от вида RU 140, P1103 е за препоръчване за да отстоява конкуренцията на
съседните стари главини.

5. За предпочитане е да се засаждат растения с по-дълга подложка от нормалното, минимум 40 см. За да може по-бързо да порасне до първия ред тел и да може да се повдигне колкото се може по-скоро. Често срещано е с тази дължина на подложката, дори в годината на присаждането, малките лозички да могат да се захванат за конструкцията. Защитата посредством полиетилен по отношение на младите растения с цел предпазване от гризачи и хербициди също се препоръчва.

6. Трябва да се предвидят минимум 1 – 2 поливки на лозичките през летния период. За предпочитане е да се разработи програма за попълване на празните места в масива за период от 2 до 3 години за да облекчат младите лозички, насадени в съседство съсстарите (поливане, премахване на тревата, връзване).

7. По отношение на лозички с отклонение от обичайните 40см (подложка и дълги корени),предназначени за попълване на празните места, е желателно да заявите поръчката си по-рано, с цел да успеем да Ви доставим подложки и клонове възможно най-добреадаптирани към тероара на Вашия лозов масив, защото количествата на тези подложки са ограничени.

 

НАШИЯТ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА НОВОТО ЛОЗЕ Е ОПЕРАЦИЯ, КОЯТО НАМИРА СВОЕТО ОТРАЖЕНИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА НЕГОВОТО ПЛОДОДАВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОКОПАВАНЕ, РЕЗИТБА, ФИЛИЗЕНЕ, ПРЪСКАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА.

1. Подготовка на дървените колове за забиване
Дървените колове трябва да се обелят и подострят за по- лесно забиване. В зависимост от дълбочината на забиване препоръчваме дължина на кола да бъде между 2.30м и 2.50м. Може да се извърши допълнителна обработка на частта от кола, която ще бъде в земята, като се защити с препарат по с 10см. мястото, до което ще бъде забит кола.

2. Маркиране на линията на реда
С канап/тел трябва да се маркира линията, до която ще се допират набитите колове. Маркерът трябва да бъде разположен от едната страна на засадените лози, като трябва да отстоява на поне 5-8см, в зависимост от дебелината на коловете, от средната линия на засаждане. При поставяне на маркера препоръчваме да се правят контролни замервания на разстоянието от съседен ред за да се спази определената ширина на междуредието.

3. Набиване на колове
Препоръчваме набиването на коловете да става с колонабивач. По този начин колът влиза плътно в земята и няма хлабините, които се получават при пробиване на отворите със свредел. Набитите колове са с еднаква надземна част.

4. Поставяне на първа, носеща тел
В зависимост от избраната схема за формиране на лозите първата тел се поставя на разстояние от земята от 60см до 130см. Препоръчваме първата тел да бъде с ф3.0мм. и да бъде поцинковата.

Съвет поставяне на първа носеща тел 1
Съвет поставяне на първа носеща тел 2

5. Поставяне на първа двойка опорни телове
Препоръчваме телта да бъде с ф2.0-ф2.5мм. и да бъде поцинкована. Подходящо разстояние за поставяне от първата тел е 35см.

Съвет- поставяне на първа двойка подпорни телове 1

Забележка:
Причина за изборът на разстояние 35см от първата носеща тел е растежа на летораслите. В следните снимки се вижда дължината на летораслите спрямо разстояние 40см. между теловете и тяхното свободно стоене извън двойката тел. По този начин се затруднява прибирането им между двата тела и задържането им между тях.

Съвет- поставяне на първа двойка подпорни телове 2
Съвет- поставяне на първа двойка подпорни телове 3

6. Поставяне на втора двойка опорни телове
Препоръчваме телта да бъде с ф2.0-ф2.5мм. и да бъде поцинкована. Подходящо разстояние за поставяне от първата двойка опорни телове е 45см.

Съвет- поставяне на втора двойка подпорни телове

7. Настройване на опорната конструкция
Закрепването на телта за дървените колове може да се извърши с „U“ или „Г“ скоби.
При дължина на редове до 100м препоръчваме в единия край на реда телта да се закрепи неподвижно, а в другия да се ползват скоби „GRIPPLE“ за заключване и обтягане. Ползването на този вид скоби не позволя на телта да се огъва и поврежда цинковото покритие и по този начин максимално дълго се ползва без да се къса. За поставянето на обтегачите се ползват специални за това клещи.
Информация за обтегачите и клещите може да намерите на нашата страници „Консумативи“.

Крайните колове трябва да бъдат укрепени с подпорен кол или с котва. По този начин няма да се позволи тяхното „прибиране“ навътре в реда и охлабване на теловете през периода на вегетация на лозата.
Поставянето на котва трябва да се извърши на разстояние между 80см и 120см от основата на кола за да може да се създаде подходящ ъгъл за опора.

Съвет- настройка на подпорна конструкция 1

В края на носещата тел се поставя скоба  „GRIPPLE“ и след нея трябва да остане свободна тел за работа с клещите по 10см за да може да се извърши обтягането. За предпазване от нараняване при работа по летораслите на лозата предлагаме края на телта да бъде защитен с пластмасов предпазител.
В края на всеки от двата тела на първата двойка опорни телове се поставя скоба  „GRIPPLE“ и след нея трябва да остане свободна тел за работа с клещите по 10см за да може да се извърши обтягането. За предпазване от нараняване при работа по летораслите на лозата предлагаме края на телта да бъде защитен с пластмасов предпазител.
За теловете на втората двойка опорни телове предлагаме да се ползва една скоба „GRIPPLE“ за свързване на двата тела.

 

СНИМКИ НА ЛОЗЕ ПРЕЗ ПЕТА ГОДИНА СЛЕД ЗАСАЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА МЕЖДУРЕДИЕТО С ШРЕДЕР, А В РЕДА С МОТОРНА КОСА

Съвет- обработка лозе 5год 3
Съвет- обработка лозе 5год 4
Съвет- обработка лозе 5год 1
Съвет- обработка лозе 5год 2
Съвет- обработка лозе 5год 3
Съвет- обработка лозе 5год 4
Съвет- обработка лозе 5год 1
Съвет- обработка лозе 5год 2
Съвет- обработка лозе 5год 3
Съвет- обработка лозе 5год 4
Съвет- обработка лозе 5год 1
Съвет- обработка лозе 5год 2
Съвет- обработка лозе 5год 3
Съвет- обработка лозе 5год 4
Съвет- обработка лозе 5год 1
Съвет- обработка лозе 5год 2